Lapsen oppaan nostaminen

https://fat-k.eu/fi/

ATEX-direktiivi on materiaali, jonka ylivoimainen tavoite on taata räjähdysvaarallisille alueille. Tätä periaatetta käytetään kaikissa laitteissa ja suojajärjestelmissä, jotka voivat aiheuttaa metaanin tai hiilen pölyn räjähtämisen suorassa tai epäsuorassa järjestyksessä. Tällä säännöllä on huomattava paikka todisteina kaivoksille, joissa on merkittävä räjähdysvaara.

Tämä materiaali säätelee kyseisten laitteiden osaston vaatimuksia. On kuitenkin muistettava, että nämä ovat yleisiä tarpeita, joita muut materiaalit voivat kehittää. On kuitenkin muistettava, että toimenpiteissä määritellyt vaatimukset eivät voi poiketa periaatteesta.Atexin vaatimuksista nauttiminen on tarve tarkistaa ja merkitä laite tai suojajärjestelmä yhteistyössä turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tällaisen tarkastuksen suorittaa ilmoituselin, ja jokaisella laitteella on oltava CE-merkki, jonka pitäisi olla luettavissa kaikesta. CE-merkinnän on tarkoitus vaikuttaa käytön turvallisuuteen, terveyden suojeluun ja ympäristönsuojeluun.Lisäksi astiat ja suojajärjestelmät on sisustettava Ex-merkinnässä, joka tarkoittaa räjähdyssuojauksen erityistä merkintää.Sekä laitteet että suojatyylit, jotka toimivat / sijaitsevat metaanin tai kivihiilipölyräjähdyksen uhkaamilla alueilla, on tehtävä yhdessä teknisen ajattelun kanssa. Ne valmistetaan mahdollisten vahinkojen analyysin perusteella työn aikana. Samalla tavalla ne on valmistettava sekä standardina että myös komponentteina.Laitteiden, suojajärjestelmien, osien, alakokoonpanojen tulisi toimia sellaisten tuotteiden kanssa, joita kukaan ei voi lisätä sytytykseen. Tämä tarkoittaa, että ne eivät voi olla syttyviä, ja lisäksi ne eivät voi toimia kemiallisessa reaktiossa, jossa on räjähtävää sisältöä. Siinä vaaditaan, että mikään ratkaisu ei voi vaikuttaa haitallisesti räjähdysturvallisuuteen. He haluavat kestää korroosiota, käyttöä, sähköä, mekaanista kestävyyttä ja lämpötilavaikutuksia.ATEX-direktiivi kärsii ennen kaikkea toiminnasta ja ihmisten terveydestä.