Sahkovarausvakio

Sähköstaattisen maadoituksen tehtävänä on minimoida palavien aineiden räjähdysvaara, sähköstaattisen kipinänpoiston vaikutus. Sitä käytetään laajalti palavien kaasujen, jauheiden ja nesteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä.

Sähköstaattinen maadoitus, joka muodostaa eri muodon. Helpoin ja vähiten monimutkainen malli koostuu maakaapelista myös kaapelista. Kehittyneemmät ja teknisesti edistyksellisemmät ovat varustettu maadoitusjärjestelmän ohjauksen avulla, minkä ansiosta tuotteen annostelu tai kuljetus on sallittua, kun maadoitus on kytketty oikein.

Sähköstaattiset maadoitukset annetaan yleensä rautatie- ja tieliikenteen säiliöalusten, säiliöiden, tynnyrien, ns. suuret pussit tai prosessilaitteiden osat.

XG-55

Säiliöiden täyttämisen tai tyhjennyksen jälkeen, joissa on eri sisältöä (esim. Jauheet, rakeet, nesteet, voidaan muodostaa vaarallisia sähköstaattisia varauksia. Niiden syntymisen lähde voi elää syttyvien aineiden sekoittamisen, pumppaamisen tai ruiskuttamisen ulkopuolella. Sähkövaraukset luodaan ottamalla yhteyttä yksittäisiin hiukkasiin tai erottamalla ne. Sähköisen varauksen määrä rajoittuu niiden pintojen sähköstaattisiin ominaisuuksiin, jotka joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa. Helppo ja äkillinen kytkentä maahan tai lataamattomaan kohteeseen saa aikaan lyhyen virran pulssin, joka näkyy kipinän nahoissa.Kipinöinnin purkamisen puute voi sisältää kaasun ja ilman seoksen syttymisen, kuten räjähdys tai vaarallinen räjähdys osoittaa. Sähköstaattinen maadoitus eliminoi räjähdysvaaran, joka johtuu sähköstaattisten varausten valvotusta purkautumisesta.