Sinne voi jaada kun kyseessa on suora happovuodon vaara

Koska viimeaikainen tosiasia, että Euroopan unionin lopussa oli voimassa useita turvallisuusmääräyksiä, päätettiin säännösten yhdenmukaistamisesta. ATEX-vaatimukset on otettu käyttöön, joihin viitataan mahdollisesti räjähdysvaarallisten alueiden ja työkalujen osalta näillä aloilla. Näiden muutosten päättyminen on merkittävä riskin väheneminen tai sen täydellinen poistaminen, joka liittyy tavaroiden käyttöön räjähdyksen läheisyydessä, nimittäin EX-vyöhykkeillä.

EX-vaatimukset, tai tarkemmin sanottuna direktiivi, määrittävät vaatimukset, jotka tietyn tuotteen on täytettävä, ja se on omistettu käyttöön räjähdysvaarallisissa tiloissa. Menetelmän päätavoitteena on yhdenmukaistaa nykyaikaisissa, uhanalaisissa vyöhykkeissä käytettävien työkalujen ja suojamenetelmien noudattamismenettelyt ja taata niiden yksinkertainen virtaus Euroopan unionissa.Tämä direktiivi kattaa kaikki sähkö- ja ei-sähkölaitteet ja suojajärjestelmät, joita käytetään räjähdysvaarallisilla alueilla. ATEX-vaatimukset koskevat myös turvallisuus-, ohjaus- ja säätölaitteita, jotka syötetään räjähdysvaarallisista ympäristöistä. Ne eivät vaadi itsenäisiä toimintoja, mutta ne lisäävät siellä käytettävien laitteiden ja suojajärjestelmien toimintaa.Direktiivissä määritellään ja miten tuote voidaan osoittaa ATEX-varausten kanssa. Tuotteiden, jotka täyttävät nämä vaatimukset, eli direktiivillä yhdenmukaistetut standardit, on myös täytettävä perusvaatimukset. Säätiöiden käyttö ei ole asianmukainen välttämättömyys, ja tällainen noudattamismenettely on jo olemassa. Kyse on pelin yksikön sääntöjen noudattamisesta Euroopan komission antaman ilmoituksen perusteella. Poikkeuksia voi esiintyä, mutta kolmannen luokan sähkölaitteiden ja muiden kuin sähkölaitteiden luokkien kaksi ja kolme osalta.Näiden tekijöiden osalta laitteen valmistaja voi antaa vaatimustenmukaisuustiedot tällä hetkellä ilman ilmoitetun laitoksen osallistumista. Kuitenkin kuuntelijat kuuntelevat, ja sama tuottaja altistuu tällaisessa tilanteessa, jotta tuote saataisiin päätökseen.Tärkeitä vaatimuksia varten ne ovat sähkö- ja ei-sähkölaitteiden sertifiointi, itsesertifiointi, työpaikkojen vaatimukset ja Euroopan unionin aukion vaikuttaminen pakollisessa järjestyksessä.